PRZYJĘCIE DO DPS W DOBIE EPIDEMII

Przyjęcie nowego mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Żywcu w dobie epidemii jest możliwe!!!