Dostawy żywności

W dniu 27.09.2019 r. na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Żywcu w zakładce zamówienia publiczne, opublikowany został przetarg "Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu na 2020 rok" z podziałem na 8 części:
-
Dostawa warzyw i owoców
-
Dostawa nabiału i mleka
- Dostawa drobiu
- Dostawa jaj
- Dostawa mięsa
- Dostawa mrożonek
- Dostawa ryb
- Dostawa pieczywaWykonawcy chcący uczestniczyć w przetargu powinni spełnić wszystkie kryteria oceny składanych ofert z zachowaniem określonego terminu składania ofert!

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat ogłoszonego przetargu zapraszamy do pobrania odpowiedniej dokumentacji ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Zapraszamy!