Dostawy żywności

W dniu 05.07.2023 r. na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Żywcu w zakładce zamówienia publiczne, opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu: "Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu w 2023 roku" dla części:
- Dostawa mięsa i wędlin
Dostawa rybWykonawcy chcący uczestniczyć w przetargu powinni spełnić wszystkie kryteria oceny składanych ofert z zachowaniem określonego terminu i sposobu składania ofert!

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat ogłoszonego przetargu zapraszamy do pobrania odpowiedniej dokumentacji ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Zapraszamy!