Usługi

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Do dnia  .......... do godz:  ............

TERMIN OTWARCIA OFERTY

Dnia  .......... do godz:  .............

PRZETARG ZAKOŃCZONO

Dnia ........... roku.

ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej w Żywcu

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

ul. Śliżowy Potok 8; 34-300 Żywiec

BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nr ogł.: 363574 - 2014 z dnia 03-11-2014 r.