PRZETARGI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYWCU

 ROBOTY BUDOWLANE          DOSTAWY ŻYWNOŚCI       USŁUGI     ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO


AKTUALNOŚCI DPS 2012 - Wrzesień

NOWA ODŁONA STRONY INTERNETOWEJ.  Wrzesień 2012 uruchomiliśmy nową szatę graficzną strony DPS.


AKTUALNOŚCI DPS 2014 - Listopad

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW ODBĘDZIE SIĘ JUŻ W LISTOPADZIE.
 
W ramach przetargu zamawiającym jest Dom Pomocy Społecznej w Żywcu.

Wykonawcy chcący uczestniczyć w przetargu powinni spełnić wszystkie kryteria oceny składanych ofert, z zachowaniem określonego terminu składania ofert.

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat ogłoszonego przetargu zapraszamy do pobrania odpowiedniej dokumentacji ze strony internetowej www.dps-zywiec.com
                                                                                                                                                                                                                                                                              Zapraszamy!