Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Żywcu jest zlokalizowany przy ul. Śliżowy Potok 8. Budynek jest dwupiętrowy; I i II piętro i część parteru są przeznaczone na część mieszkalną. Pomiesczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku. Wejście do budynku z jest możliwe z poziomu gruntu, schodami lub pochylnią. W budynku znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze jest również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W DPS – po wcześniejszym umówieniu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.