BEZPIECZ.ZAKŁ.OPIEK-LECZ.-GRANT

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych.

 Fundusze Europejskie

 Powiat Żywiecki – Dom Pomocy Społecznej w Żywcu współrealizuje projekt grantowy “Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich. Dofinansowanie dla DPS w Żywcu wynosi 20 186,18 zł.
Wsparcie finansowe udzielone w ramach grantu przeznaczone jest dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu w związku z ograniczeniem zatrudnienia w czasie epidemii do jednego miejsca pracy, a także na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych.