KOOPERACJE 3D MODEL WSPÓŁPRACY

KOOPERACJE 3D - MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN

Kooperacje 3D

 

 Powiat Żywiecki – Dom Pomocy Społecznej w Żywcu aplikował o udział w projekcie pn: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w zakresie realizacji zadania 5 Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem Projektu jest realizacja działania polegającego na zapewnieniu dezynfekcji/dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętów.
Dom Pomocy Społecznej w Żywcu został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
Dzięki temu 15 września br. cały budynek DPS – pomieszczenia mieszkalne, ogólnoużytkowe, gospodarcze i administracyjne (2760 m2) – został poddany dezynfekcji/dekontaminacji metodą zamgławiania.
Działania przeprowadzone w ramach Projektu w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu zwiększyły bezpieczeństwo jego mieszkańców i pracowników ograniczając rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.