DEPOZYTY

Wezwania do odbioru depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Żywcu, których równowartość przekracza kwotę 5.000,00 zł publikowane są - zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów - w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Żywcu w zakładce "Depozyty".