OGŁ.O ZNISZCZENIU DOK.MED

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej 
bez możliwości odtworzenia danych osobowych


Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żywcu z lat: 1976-1999.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. mieszkaniec, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez mieszkańca, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 30 czerwca 2021 roku w Dziale Kadr Domu Pomocy Społecznej w Żywcu, ul. Śliżowy Potok 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 15:00.
Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).
Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 849).

 

Żyw31 maja 2021 r.                                                                                         dyr. DPS Sabina Kanik