PRZYJĘCIE DO DPS W DOBIE EPIDEMII

18

Maj 2020

Przyjęcie nowego mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Żywcu w dobie epidemii!

Dom Pomocy Społecznej w Żywcu informuje, że dysponuje wolnymi miejscami dla osób, które z uwagi na wiek, posiadane schorzenia czy niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki.

Przyjęcia nowych mieszkańców do DPS – mimo panującej epidemii – są realizowane!

Stan panującej epidemii jest czasem ogromnego zagrożenia dla seniorów. Jednakże pozostawienie seniora bez należytej opieki w środowisku domowym, stanowi równie realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia.
Dlatego osoby potrzebujące całodobowego wparcia mogą zostać przyjęte do naszego Domu.  Szczegółowe informacje o drodze przyjęcia do DPS są zamieszczone na stronie internetowej Domu (dps-zywiec.com) w zakładce „Jak zostać mieszkańcem DPS w Żywcu” lub pod nr Tel. 33 861 23 08.

Nasz Dom pozostaje miejscem wolnym od zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
W DPS podjętych zostało szereg rozwiązań, które minimalizują możliwość wystąpienia zakażenia na terenie placówki.
Praca z mieszkańcem prowadzona jest w ścisłym reżimie sanitarnym. Wszyscy pracownicy pozostający w kontakcie z mieszkańcem są wyposażeni w wymagane środki ochrony osobistej: maski ochronne, przyłbice, rękawiczki, fartuchy i czepki ochronne. W ciągłym użyciu personelu pozostają środki dezynfekcyjne.

 Mieszkańcy mają nieograniczony dostęp do płynów dezynfekcyjnych oraz masek ochronnych. Dwukrotnie w ciągu dnia sprawdzane są parametry, takie jak pomiar temperatury ciała, ilość oddechów, itp.

Nowi mieszkańcy – przez 14 dni od przyjęcia – znajdują się pod szczególnym nadzorem i stosowane są odpowiednie rozwiązania dotyczące codziennej opieki. Planujemy też poddawać nowoprzyjmowanych mieszkańców testom laboratoryjnym w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.
 
Funkcjonowanie Domu jest przeorganizowane tak, by każdy mieszkaniec był bezpieczny, a jednocześnie mógł cieszyć się życiem, mieszkać wygodnie i korzystać z wiosennej aury podczas spacerów w przepięknym o tej porze roku ogrodzie, raczyć się urozmaiconą domową kuchnią i mieć taką opiekę, jaką wymaga jego obecny stan zdrowia oraz kondycja psycho-fizyczna.
Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, która spoczywa na kadrze DPS – odpowiedzialności za zdrowie i życie tych, nad którymi opieka została nam powierzona. Dlatego przestrzegamy wytycznych GIS związanych z czasem epidemii, rekomendacji MRPiPS dotyczących organizacji życia Domu w czasie epidemii i chronimy siebie oraz innych przed zakażeniem.
 
 
Apelujemy do osób potrzebujących całodobowego wsparcia, do ich rodzin, opiekunów, sąsiadów:
 – nie czekajcie do czasu ustania epidemii – to my czekamy na Was!

Powrót