ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

28

Lip 2017

Dom Pomocy Społecznej w Żywcu zaprasza Wykonawców do udziału w przetargu na: "Przebudowa tarasu wraz z podjazdem do wejścia głównego, stosownie do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Żywcu"

Powrót