ŚLĄSKIE POMAGA

09

Wrz 2020

Realizacja Projektu "ŚLĄSKIE POMAGA"


W maju br. Powiat Żywiecki – Dom Pomocy Społecznej w Żywcu przystąpił do realizacji projektu o charakterze partnerskim pn. „ŚLĄSKIE POMAGA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym – Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Budżet projektu dla DPS w Żywcu wyniósł 155.000,00 zł w rozbiciu na trzy zadania.
W ramach Zadania Nr 1 – „Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2” na czas trwania projektu, na stanowisku „pokojowa” zatrudniony został jeden pracownik .
W ramach Zadania Nr 2 – „Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2” zostały zakupione m.in. maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, czepki, ochraniacze na obuwie, fartuchy, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji ciała oraz płyny do dezynfekcji powierzchni.
W ramach Zadania Nr 3 – „Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2” zostały zakupione m.in. ozonatory, maty dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe, koncentrator tlenu, przenośne pulsoksymetry, ssak elektryczny, stojak na kroplówki, materac zmiennociśnieniowy, łóżko rehabilitacyjne, lampa bakteriobójcza, bezdotykowy dozownik na płyn dezynfekcyjny, naczynia jednorazowe, pościel jednorazowa.
 
Dzięki środkom finansowym projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” Dom Pomocy Społecznej w Żywcu przez czas epidemii jest zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców. Został też wyposażony w sprzęt, który ułatwia codzienne funkcjonowanie w dobie epidemii i pozwala skutecznie zabezpieczyć mieszkańców przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Powrót