ŚLĄSKIE POMAGA

11

Maj 2020

155 tysięcy złotych dla DPS na działania w ramach Programu ŚLĄSKIE POMAGA

Powiat Żywiecki – Dom Pomocy Społecznej w Żywcu przystąpił do realizacji projektu o charakterze partnerskim pn. „ŚLĄSKIE POMAGA”.
Projekt ten ma na celu podejmowanie działań na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2.
Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym – Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej, a w 15% z budżetu państwa.
Budżet projektu dla DPS w Żywcu wynosi 155.000,00 zł i może być przeznaczony m.in. na sfinansowanie zatrudnienia jednego pracownika, doposażenie stanowisk pracy w DPS w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Kwalifikowalność wydatków finansowanych w ramach projektu dotyczy okresu od lutego do grudnia 2020 r.

Powrót